Zagrożenie epidemiologiczne

Epidemia to masowe szerzenie się określonej choroby, zwłaszcza zakaźnej w zbiorowisku ludzkim w określonym czasie na dużym obszarze, na którym choroba o tym samym nasileniu w poprzednich latach nie występowała. Masowe szerzenie się choroby zakaźnej wśród zwierząt nazywa się epizootią. Wystąpienie choć jednego przypadku groźnej choroby zakaźnej może sugerować początek epidemii.

Epidemia stanowi duże zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Bakterie chorobotwórcze mogą przedostać się do naszego organizmu po przez spożycie zakażonej żywności, wody, po przez kontakt z chorym człowiekiem, poprzez wdychanie powietrza, w którym mogą być rozpylone niebezpieczne mikroby. Wystąpienie epidemii może być skutkiem bioterroryzmu a więc świadomej działalności człowieka.

Oznaki epidemii:

 • wystąpienie nagłych, szybko szerzących się masowych zachorowań lub zgonów,
 • brak skuteczności leczenia w rutynowej terapii występujących powszechnie chorób,
 • wzrost zachorowań na chorobę endemiczną /endemia to utrzymywanie się danej choroby zakaźnej bądź nie zakaźnej na określonym terenie na tym samym poziomie/.


Oznaki epidemii, która może być wynikiem bioterroryzmu:

 • duża liczba niewyjaśnionych zachorowań w krótkim czasie o podobnym obrazie klinicznym,
 • początek zachorowań jest nie wyjaśniony,
 • nagły, nieoczekiwany wzrost zachorowalności i umieralności z powodu znanych chorób,
 • nawet pojedynczy przypadek choroby egzotycznej u osoby, która nie opuszczała kraju,
 • jednoczesne występowanie zachorowań na podobne choroby na obszarach nie połączonych terytorialnie,
 • nietypowe źródło zakażenia: aerozol, woda, żywność.


Co robić aby w przypadku zagrożenia chronić siebie i najbliższych:

 • nie lekceważ ostrych objawów osobowych, które wystąpiły nagle i skontaktuj się z lekarzem w celu przebadania,
 • nie lekceważ sytuacji, kiedy te same objawy chorobowe w krótkim czasie wystąpiły u ciebie i u osoby lub osób, z którymi miałeś kontakt,
 • przestrzegaj terminów szczepień ochronnych,
 • skontaktuj się z lekarzem, jeśli wystąpią u ciebie nagłe nietypowe objawy chorobowe a ty niedawno powróciłeś z egzotycznego kraju.


Kiedy istnieje podejrzenie epidemii:

 • unikaj dużych zbiorowisk ludzkich,
 • unikaj kontaktu z osobą chorą twarzą w twarz,
 • jeśli wystąpiły u ciebie objawy chorobowe lub kontaktowałeś się z osobą chorą załóż na twarz maskę z gazy lub bibuły co zmniejszy ryzyko zakażenia innych,
 • przestrzegaj podstawowych zasad higieny osobistej,
 • rygorystycznie przestrzegaj zaleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez władze i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo sanitarno – epidemiologiczne.